Skip links

~Przez Krzyż Pamięci – szlak spacerowy nr 3

Wyjątkowe położenie Polany w samym sercu Bieszczad świadczy o przyrodniczej i turystycznej atrakcyjności miejscowości. Wszystkie wędrówki można rozpocząć z jednego miejsca tj. świetlicy wiejskiej, która znajduje się o krok od Miejsca po Dworze. Mieści się w nim biblioteka publiczna będąca filią biblioteki gminnej w Czarnej, muzeum ,,Polańskie Zbiory Historyczne’’, którego kustoszem jest pani Maria Faran – mieszkanka Polany. Świetlica pełni swoistą rolę punktu informacji historyczno-turystycznej. Na ścianach budynku znajduje się 5 tablic, które przybliżą turyście dzieje Polany. Tak więc, zaczynając wędrówkę po szlaku od świetlicy wiejskiej, możecie Państwo posiąść wiedzę, która zaciekawi i zachęci Was do przejścia wszystkich opisanych szlaków.

Wędrując ścieżkami bieszczadzkiej Polany

Długość przejścia szlaku o dł. 3,7 km to ok. 2,5 godz. Od świetlicy wiejskiej schodzimy na drogę asfaltową i skręcamy w lewo. Po przejściu ok. 100 m, skręcamy w prawo na wąską kładkę betonową na potoku Czarnym i przechodzimy na drugą jego stronę. Za kładką idziemy lekko w górę, dochodzimy do lokalnej wąskiej drogi asfaltowej i przy  drewnianym domu o nazwie „Miejsce po dworze’’ skręcamy w lewo, a następnie za ok. 50 m skręcamy w prawo na wyraźną drogę gruntową, lekko wyjeżdżoną sprzętem rolniczym.

Po prawej stronie drogi, równolegle do niej, rozciągają się prywatne łąki. Siedlisko „Miejsce po dworze” nie jest dokładną lokalizacją dawnego dworu, ale miejscem jego dawnej zabudowy gospodarczej. W okresie międzywojennym w 1929 roku zbudowano w tym miejscu nowy dom dla żydowskiej rodziny Leibel. Simon Leibel i Majer Hagler byli współwłaścicielami obszaru dworskiego na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Kilka lat temu drewniany dom został gruntownie odremontowany i zmodernizowany. Ocalał w ten sposób drewniany zabytek dawnej Polany.

Droga wznosi się delikatnie i przybiera charakter płytkiego wąwozu, zarośniętego krzewami i drzewami z obydwóch stron. Od zachodu nad doliną potoku Kosów góruje przekaźnik telekomunikacyjny. Po przejściu ok. 700 m dochodzimy do Krzyża Pamięci. Krzyż Pamięci został postawiony przez mieszkańców Polany w 2018 r. na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dla uczczenia Tych, którzy zginęli w walce o wolność Ojczyzny. Na pionowej belce wyrzeźbione są słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Podczas uroczystości 14 X 2018 r., w obecności licznych mieszkańców Polany, krzyż został poświęcony przez ks. proboszcza – Stanisława Gołyźniaka.

Historia Krzyża Pamięci

Jest to przywrócenie krzyża, który górował nad Polaną, na tzw. Figurze przez prawie dwa stulecia. Przez Figurę prowadziła najkrótsza droga z Polany do Czarnej. Do krzyża, przez lata organizowano procesje związane ze świętami kościelnymi. W Dni Krzyżowe przed Wniebowstąpieniem Pańskim wynoszono figurę Chrystusa na wzgórze z krzyżem. Do tej tradycji dołączyły patriotyczne procesje w rocznice świąt i powstań narodowych. Krzyż Pamięci prawdopodobnie stanął na Figurze krótko po ustanowieniu parafii łacińskiej w Polanie w 1747 r. albo za czasów konfederacji barskiej, kiedy to przy pierwszym zrywie niepodległościowym, podkreślano polskość i wiarę katolicką. Ówczesny dziedzic Polany, Tomasz Urbański, uczestniczył w konfederacji barskiej. Ostatnie lata życia spędził w wybudowanym dla siebie dworku w sąsiedztwie kościoła. To może tłumaczyć obecność Krzyża Pamięci w krajobrazie Polany. Przetrwał on do czasów okupacji sowieckiej.

Wędrujemy dalej i podziwiamy Polańskie widoki

Od Krzyża Pamięci skręcamy w lewo, idziemy lekko wznoszącą się drogą gruntową. Po lewej stronie drogi za ogrodzeniem rozciągają się pastwiska – teren wypasu bydła mięsnego. Przez rzadkie zakrzaczenia możemy podziwiać z tej strony piękną panoramę Polany. Gdy kończą się ogrodzenia po lewej stronie, droga pnie się dalej pod górę w terenie zadrzewionym i po ok. 400 m wchodzimy na wzgórze (618 m n.p.m.) zwane Górą Ścibora, od nazwiska jej właściciela. Z rozległej łąki (teren prywatny) roztacza się jeden z piękniejszych widoków w okolicach Polany. Po odpoczynku na łące, zachwyceni widokami, kierujemy się tą samą trasą w drogę powrotną do Polany.

Opis szlaku spacerowego „Przez Krzyż Pamięci” zaczerpnięto z przewodnika historyczno-przyrodniczego „Wędrówki po polańskich szlakach”, za co autorom bardzo dziękuję.

Return to top of page